Audit řízení projektu (metodický, věcný, smluvní)

Audit řízení projektu ověří, zda byla v průběhu projektu dodržena základní pravidla projektového řízení, tj. stanovení měřitelných cílů a jejich průběžné vyhodnocování, stanovení akceptačních kritérií pro věcný výstup projektu a jejich naplnění, nastavení organizační struktury a vymezení kompetencí jednotlivých rolí, termínované přidělování úkolů a reportování jejich realizace, pravidelná a kvalitní komunikace ke všem zúčastněným stranám, řízení rizik projektu, sběr zpětné vazby a zapracování jejích výsledků do projektu formou řízení změn atd. Na základě realizovaného auditu je projekt vyhodnocen komplexně ze všech jeho stránek, tj. zda byl veden metodicky (procesně) správně, zda byla v přípravné fázi vybrána optimální varianta věcného řešení, která byla v průběhu realizace „vyrobena“ k plné spokojenosti zákazníka, reprezentována akceptačními kritérii, tj. zda byl projekt veden věcně správně a zda byla naplněna litera zákona a veškeré dokumenty s právní závazností jsou nezpochybnitelné, tj. zda je projekt správně po smluvní stránce.

V případě zájmu o nabízené služby nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z procesního řízení                                                                 Ukázat referenceUkázat reference