• Řešení: EU poradenství
  Klient: Jihočeský kraj
  Realizace: 2017

  Hlavním cílem projektu bylo získání finančního příspěvku na projekt „Portál krizového řízení Jihočeského kraje“ (dále také „projekt“) prostřednictvím výzvy č. 28 IROP – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

  Předmět projektu

 • Zpracování Studie proveditelnosti podle náležitostí výzvy č. 28 IROP
 • Zpracování návrhu technického řešení a architektury řešení projektu podle náležitostí výzvy č. 28 IROP
 • Další služby související s řešením projektu
 • Zpracování a podání žádosti o finanční podporu z výzvy č. 28 IROP

EU poradenstvíReference

Comments are disabled.