• Řešení: EU poradenství
  Klient: Město Duchcov
  Realizace: 02/2022 – 06/2022

  Hlavním cílem projektu bylo zpracování žádosti o dotaci na řešení projektu kybernetické bezpečnosti z IROP II.

  Předmět projektu

 • Cílem projektu bylo zpracování:
  • Návrhové (technické) části Studie proveditelnosti (analýza současného stavu a návrh technického řešení, finanční analýza a popis majetku, průzkum trhu).
  • Popisné (dotační) části Studie proveditelnosti (vymezení cílových skupin a indikátorů, popis cílů a přínosů projektu a další).
  • Žádosti o financování (zpracování žádosti v MS2021+).
  • Formuláře OHA MV ČR popisujícího technické řešení (formulář je předkládán ke schválení Odboru hlavního architekta MV ČR).

EU poradenstvíReference

Comments are disabled.