Likvidační fáze projektu

Důvody a cíle likvidační fáze

  • Snížit náklady na informační a komunikační technologie (ICT)
  • Uvolnit zdroje (finanční, personální) pro další projekty
  • Rozšířit a modernizovat služby, které ICT pro uživatele mohou poskytovat
  • Zachovat a efektivněji využít informace, které již byly do systému vloženy
  • Zefektivnit činnosti uvnitř a na rozhraní organizace prostřednictvím nového souboru ICT

Podporované činnosti

Výstupy:

Likvidační projekt
Popisuje důvody a cíle likvidace, na základě definovaných cílů určí způsob likvidace, harmonogram, finanční nároky a alokuje potřebné zdroje.
Obvyklý adresát: vrcholové vedení investora, vedoucí projektu

Protokol o likvidaci
Závěrečný report, který informuje o skutečném průběhu likvidace, o dodržení či nedodržení termínů a rozpočtu. Popisuje způsob archivace, popř. likvidace dat a jejich nosičů. Musí obsahovat podpisy odpovědných osob.
Obvyklý adresát: vrcholové vedení investora, vedoucí projektu

Doporučení pro další vývoj
Identifikuje nové cíle organizace, podává návrh budoucích možných kroků pro zvýšení efektivity procesů u organizace prostřednictvím nových / moderních technologií.
Obvyklý adresát: vrcholové vedení investora

Závěrečná zpráva projektu
Souhrnný dokument, který rekapituluje průběh všech fází projektu, shrnuje zajímavé milníky, finanční náročnost a finanční přínosy, hodnotí míru spokojenosti uživatelů za uplynulé období atp. Dokument vyhodnocuje přínosy a prospěšnost projektu s ohledem na jeho finanční náročnost.
Obvyklý adresát: vrcholové vedení investora

Zápisy z porad vedení projektového týmu
Každá porada, která má závazný dopad na řízení likvidace je dokumentována zápisy ve 2 variantách: příprava na poradu a závazný Zápis z porady. Zápis schválený účastníky porady je závazným operativně-řídícím dokumentem projektu.
Obvyklý adresát: vrcholové vedení investora, projektový tým

Kategorizované informace
Průběžné informace relevantní k vnitřnímu i vnějšímu okolí projektu. Informace jsou nutné pro znalost stavu, a jsou tedy podklady pro rozhodování a průběžnou analýzu rizik. Jsou určeny ke sdílení pro členy projektového týmu, investora, dodavatelů a jsou kategorizovány zejména podle procesů tak, jak jsou uvedeny ve vrcholovém procesním schéma v Popisu projektu. Kategorizované informace se udržují prostřednictvím specializovaného informačního systému.
Obvyklý adresát: projektový tým, investor

V případě zájmu o nabízené služby nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z projektového řízení                                                                 Ukázat referenceUkázat reference