Monitoring dotačních příležitostí

V rámci dotačního poradenství nabízí společnost Equica, a.s. pravidelné sledování různých dotačních titulů (EU fondy, národní a krajské dotace a granty apod.), ze kterých lze čerpat finanční prostředky na investiční či neinvestiční záměry klienta.

Monitoring dotací vychází primárně z potřeb klienta, který specifikuje oblasti a témata svého zájmu. Na základě definovaných potřeb projektoví manažeři Equica, a.s. cíleně pro klienta vyhledávají vhodné dotační tituly.

Snahou je dosáhnout stavu, kdy je klient včas připraven na čerpání dotace a ví, kam své aktivity a zájmy z hlediska dotací dále směrovat.

Monitoring dotací provádí projektoví manažeři Equica, a.s. pravidelně a výstupem jejich práce je zpráva z monitoringu dotací za daný měsíc. V případě dotací s krátkým termínem plnění projektoví manažeři Equica, a.s. klienta o možnosti dotace informují neprodleně.

V případě zájmu o nabízené služby nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z oblasti dotací                                                                            Ukázat referenceUkázat reference