Multiprojektové řízení

Důvody a cíle multiprojektového řízení

  • Dosáhnout průběžných cílů všech současně probíhajících projektů v daném rozsahu, kvalitě, termínech a ceně
  • Optimalizovat průběžné využívání zdrojů ve všech projektech (snižování nákladů)
  • Vtisknout projektům vybrané společné jmenovatele
  • Řídit, koordinovat a motivovat vedoucí dílčích projektů
  • Poznat průřezová rizika a včas identifikovat relevantní hrozby
  • Sjednotit terminologii, projektové popisy, zápisy z porad a další důležité dokumenty
  • Jednotně reportovat o stavu plánů a jejich plnění, rizicích, čerpání rozpočtu a dalších faktorech

Podporované činnosti

Výstupy:

Metodika řízení multiprojektového prostředí
Pravidla pro činnost všech rolí v multiprojektovém prostředí, a to zejména pro vedoucí dílčích projektů a vedoucí odborných skupin. Pravidla pro řízení porad a další organizačně-provozní podklady.
Obvyklý adresát: vrcholové vedení investora, vedoucí projektů, vedoucí odborných skupin

Status report
Průběžný report, který shrnuje a jednotně zobrazuje všechny informace multiprojektové matice, tedy informace, které slouží k definici typu, velikosti, důležitosti projektu. Informace, které popisují aktuální řešení projektu přes všechny sledované „zdrojové oblasti“ (které jsou odborně garantovány odbornými skupinami) a hlavní projektové ukazatele z hlediska finančního, plánu a plnění termínů, a zvláště pak plnění kvality a rozsahu předmětných výstupů (zboží, služby atp.).
Obvyklý adresát: vrcholové vedení investora

Zápisy z porad
Porady s vedoucími projektů a s vedoucími odborných skupin jsou dokladovány zápisy. Tyto dokumenty v praxi multiprojektové řízení realizují, dokládají.
Obvyklý adresát: vrcholové vedení investora, vedoucí projektů, vedoucí odborných skupin

Kategorizované informace
Průběžné informace relevantní k vnitřnímu i vnějšímu okolí multiprojektového prostředí. Informace jsou nutné pro znalost stavu, a jsou tedy podklady pro rozhodování a průběžnou analýzu rizik. Informace jsou kategorizovány zejména podle procesů nadprojektového procesního schéma a podle jednotlivých projektů. Kategorizované informace se udržují prostřednictvím specializovaného informačního systému.
Obvyklý adresát: projektové týmy, investor, dodavatel atd.

V případě zájmu o nabízené služby nás prosím kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z projektového řízení                                                                 Ukázat referenceUkázat reference