Námitkové řízení u ÚOHS pro zadavatele

Spolu s ekonomickou krizí roste také počet nespokojených uchazečů, kteří často účelově napadají veřejné zakázky a výběrová řízení. Námi provedená analýza obdržených námitek a vyhotovení rozhodnutí o nich, Vám pomůže ušetřit čas a soustředit se na podstatné věci.

Předmětem našich služeb je:

  • Analýza obdržených námitek
  • Příprava rozhodnutí
  • Příprava vyjádření k podnětu podanému k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)
  • Kompletace dokumentace zadávacího řízení
  • Kontrola zákonných lhůt u námitek i podnětu k ÚOHS

Přínosy služby:

  • Právní jistota u vyjádření k námitkám i u reakcí na podnět podaný k ÚOHS
  • Dodržení zákonem stanovených lhůt
  • Zajištění kompletní povinné dokumentace
  • Minimální riziko pochybení a právních vad

V případě zájmu o nabízené služby nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z oblasti veřejných zakázek                                               Ukázat referenceUkázat reference