• Řešení: Veřejné zakázky
  Klient: Lázně Bělohrad a.s.
  Realizace: 08/2021 – 12/2021

  Hlavním cílem projektu byl návrh kompletní zadávací dokumentace a Administrace nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení na dodávky pro projekt „Telerehabilitační systém pro podporu pacientů v distanční péči“, reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024565.

  Předmět projektu

 • Cílem projektu bylo zpracování:
  • Návrh kompletní zadávací dokumentace v souladu se zákonem, tedy zejména:
   • Návrh zadávací dokumentace vč. požadavků na kvalifikace, způsobu
    hodnocení a všech relevantních příloh podle zvoleného způsobu zadávacího
    řízení.
   • Návrh kupní smlouvy nebo jiné (např. smlouvy o dílo).
  • Administrace VZ, a to od zahájení zadávacího řízení až po úkony bezprostředně
   související se zadáním veřejné zakázky, tedy uveřejnění oznámení o výsledku
   zadávacího řízení a písemné zprávy zadavatele podle zákona, v souladu se zákonem a
   prováděcími právními předpisy, Pravidly OP PIK a požadavky příkazce.

ReferenceVeřejné zakázky

Comments are disabled.