Kdo je oprávněný žadatel?

 • Osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO někdy také IČ).
 • Osoba, která má aktivní datovou schránku.
 • Oprávněným žadatelem v této výzvě je Úřad práce ČR.

Jaká je výše podpory?

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 10.000.000,- Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 500.000.000,- Kč

Jaký je podíl žadatele na dotaci?

 • Evropská unie – 85 %
 • Státní rozpočet – 15 %
 • Žadatel – 0 %

Jaké jsou podporované aktivity projektu?

 • Poradenské a informační aktivity v oblasti kariérového poradenství, orientace na trhu práce pro propouštěné zaměstnance a zaměstnance ohrožené ztrátou zaměstnání.
 • Vzdělávací a rekvalifikační programy vč. zkoušky z profesní kvalifikace pro zaměstnance podniků procházejících restrukturalizací nebo omezujících či končících svoji činnost, včetně propouštěných zaměstnanců a zaměstnanců ohrožených ztrátou zaměstnání.
 • Tvorba a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance, kteří jsou ohroženi propouštěním.
 • Podpora zaměstnávání propouštěných zaměstnanců.

Jaký je termín předkládání žádostí?

 • 15.6. 2020 – 31. 5. 2021, 10:00 hodin
 • Projekt musí být realizován nejpozději do 30. 6. 2023

Jak získat dotaci?

 • Programová oblast a území dopadu je celá ČR bez hl. m. Prahy.
 • Místem realizace je celá ČR.
 • Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+.
 • Datum zahájení realizace nesmí o více než 1 rok předcházet předložení žádosti o podporu.