• Řešení: Procesní řízení
    Klient: Město Rychvald
    Realizace: 09/2021 – 12/2021

    Hlavním cílem projektu bylo poskytnutí odborné podpory při dohledu nad administrací projektů financovaných z EU fondů souvisejících s dodávkami nových informačních systémů veřejné správy.

    Předmět projektu

 

          Hlavním cílem projektu bylo poskytnutí služeb spočívajících v provedení organizačně personálního auditu Městského úřadu v Rychvaldu (dále jen MěÚ), jehož hlavním cílem bylo zvýšení efektivity fungování MěÚ, zhodnocení  stávajícího stavu, stávajících kapacit zaměstnanců a navržení odpovídajícího personálního zajištění chodu MěÚ/ optimalizace využití lidských zdrojů, případné zvýšení pracovních sil a odstranění neefektivit v činnosti organizace.  Součástí zakázky bylo také provedení analýzy nastavených procesů a postupů, jejich zhodnocení, dále analýzy a zhodnocení organizační struktury, charakteristika potřebných personálních zdrojů a další činností.

Procesní řízeníReference

Comments are disabled.