Atestace dlouhodobého řízení ISVS

Atestace dlouhodobého řízení ISVS stanovuje shodu dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy s
požadavky zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu
:

  • Vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o
    požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy.
  • Vyhláška č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních
    systémů veřejné správy.

Inspekční postup atestace dlouhodobého řízení ISVS

Certifikát: Atest dlouhodobého řízení ISVS

Platnost
certifikátu:
až 5 let

Udělené atesty v roce 2024:

Udělené atesty v roce 2023:

Udělené atesty v roce 2022:

Udělené atesty v roce 2021:

Udělené atesty v roce 2020:

Udělené atesty v roce 2019:

Udělené atesty v roce 2018:

Udělené atesty v roce 2017:

Udělené atesty v roce 2016:

Udělené atesty v roce 2015:

Udělené atesty v roce 2014:

Udělené atesty v roce 2013:

Udělené atesty v roce 2012:

Udělené atesty v roce 2011:

Udělené atesty v roce 2010:

Udělené atesty v roce 2009:

Udělené atesty v roce 2008:

Udělené atesty v roce 2007: