Informační koncepce

 • Jste manažerem odpovědným za rozvoj eGovernment služeb v rámci své organizace?
 • Máte na starosti řízení informačních a komunikačních technologií ?
 • Musíte mít vaše organizace zpracovanou Informační koncepci podle zákona o ISVS?
 • Chystáte se řídit rozvoj své organizace pomocí nástrojů Enterprise architektury?
 • Potřebujete znát souvislosti mezi vykonávanými agendami a informačními technologiemi?
 • Je pro Vás klíčové plánování investic do rozvoje ICT?

Naši specialisté na eGovernment a podnikovou (Enterprise) architekturu Vám poskytnou odborné konzultace a pomohou Vám pracovat Informační koncepci v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a navazujícími vyhláškami a v souladu s požadavky odboru Hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra.

Při zpracování Informační koncepce Vám poskytneme následující služby:

 • Vedení odborných konzultací s klíčovými osobami vaší organizace, případně i zřizovanými organizacemi.
 • Zmapování výkonu agend v rámci organizace a jejich procesů ve vazbě na IS / ICT.
 • Popis současné architektury IS a agendových IS včetně jejich plánovaného rozvoje.
 • Popis využívaných technologií včetně jejich plánovaného rozvoje.
 • Zpracování plánů změn (roadmapa).
 • Koncepce řízení služeb ICT.
 • Zpracování modelu podnikové architektury pro potřeby informační koncepce.
 • Zpracování vlastní Informační koncepce v souladu s požadavky platné i připravované legislativy.

V případě zájmu o nabízené služby nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z oblasti služeb ICT                                                                 Ukázat referenceUkázat reference