Řešení: GDPR
Klient: Institut pro veřejnou správu Praha
Realizace: 01/2018 – 09/2018

Hlavním cílem bylo poskytnutí služeb souvisejících s řešením problematiky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)

Předmět

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Analýza systému ochrany osobních údajů s ohledem na plnění povinností dle zákona č. 101/2000 Sb., a nařízení GDPR:
  • Specifikace osobních údajů používaných při činnosti státní příspěvkové organizace, které budou předmětem GDPR
  • Určení kategorie subjektů údajů a zdrojů osobních údajů, včetně rozsahu a formy souhlasu s jejich zpracováním
  • Způsob, prostředky a místa zpracování osobních údajů, včetně sběru dat a jejich archivace
  • Příjemce osobních údajů a jejich kategorie
  • Povinnost splnění oznamovací povinnosti nebo vyloučení z této povinnosti
  • Správnou formu provedení informační povinnosti vůči subjektům údajů
  • Povinnosti dle § 13 zákona č. 101/2000 Sb.
  • Dopady Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680.
  • Posouzení nezbytnosti zřízení funkce „Pověřence ochrany osobních údajů“ (DPO) včetně rozsahu jeho činnosti, formy zajištění výkonu funkce a jeho místo v organizační struktuře státní příspěvkové organizace
 • Zpracování interních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů:
  • Zpracování příslušných směrnic pro zajištění ochrany osobních údajů
  • Zpracování interních metodik pro plnění povinností vůči subjektům údajů
  • Případné provedení nové registrace zpracování osobních údajů
 • Provedení školení osob odpovědných za ochranu osobních údajů
 • Analýza dopadů GDPR s následujícím obsahem:
  • Specifikace osobních údajů používaných při činnosti státní příspěvkové organizace, které budou předmětem GDPR
  • Přehled neshod současného stavu oproti požadavkům GDPR
  • Na základě vzniklých procesních map k zpracování osobních údajů v organizaci, návrh úprav v souladu s GDPR
  • Požadavky na pověřence ochrany osobních údajů
  • Požadavky na další povinnosti dle GDPR
  • Návrh harmonogramu implementace GDPR
  • Odhad nákladů na implementaci GDPR
  • Manažerské shrnutí

GDPRReference

Comments are disabled.