Posouzení shody webu

Posouzení shody webu stanovuje shodu webových stránek s pravidly pro tvorbu přístupných webových stránek.

Prováděcí právní předpisy:

  • Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením.

Žadatel obdrží od společnosti Equica Prohlášení o shodě webu ověřující shodu webových stránek s požadavky vyhlášky č. 64/2008 Sb., resp. s Pravidly přístupného webu.

Platnost prohlášení: 2 roky

V případě zájmu o nabízené služby nás prosím kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z oblasti služeb ICT                                                                 Ukázat referenceUkázat reference