Právní pomoc a konzultace pro zadavatele

Součástí našich služeb je právní pomoc a konzultace u všech druhů veřejných zakázek a výběrových řízení od zakázek malého rozsahu až po nadlimitní výběrová řízení. Zajistíme pro vás výklad právních předpisů, zpracování odborných stanovisek i konzultace pravidel a metodik veřejných zakázek pro evropské projekty. Naše zkušenosti zahrnují zakázky o velikosti stovek tisíc i stovek milionů.

Naše řešení je určeno i pro postupy mimo režim zákona o veřejných zakázkách – metodiky zadávání veřejných zakázek malého rozsahu jsou praktickým nástrojem pro nastavení pravidel, postupů a procesů veřejného zadavatele, které zajistí kvalitní výběr dodavatelů.

Přínosy služby:

  • Právní jistota u realizovaných veřejných zakázek a výběrových řízení
  • Snížení rizika neuznatelných nákladů u evropských projektů
  • Nastavení pravidel, postupů a procesů u zakázek malého rozsahu

V případě zájmu o nabízené služby nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z oblasti veřejných zakázek                                               Ukázat referenceUkázat reference