Řešení: Podnikové poradenství
Klient: Město Letohrad
Realizace: 05/2013 – 03/2015

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření Strategického plánu města.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Tvorba strategického plánu rozvoje města a zásadních koncepcí obce
 • Zavedení principů strategického řízení do každodenního fungování MěÚ
 • Tvorba akčního plánu aktivit a opatření pro naplnění cílů stanovených ve Strategickém plánu
 • Analýza stávajícího stavu na úřadu v oblastech Balanced Scorecard
 • Implementace metod, postupů a dobré praxe v oblasti finančního řízení obce
 • Zpracování kompetenčních modelů pro klíčové pracovní pozice na úřadu
 • Tvorba a implementace systému hodnocení zaměstnanců úřadu
 • Tvorba a aplikace Standardu personalistiky pro vedoucí zaměstnance úřadu
 • Projekty otevřeného úřadu
 • Zpracování nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce včetně systémového řešení zpětné vazby
 • Pilotního ověření nástroje průzkumu potřeb a spokojenosti obyvatel na konkrétním průzkumu
 • Vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů

Podnikové poradenstvíReference

Comments are disabled.