Strategický plán města VamberkVložil: dne

Řešení: Podnikové poradenství
Klient: Město Vamberk
Realizace: 11/2013 – 12/2014

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření Strategického plánu města.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Provedení vstupních analýz vč. Zpracování průzkumu spokojenosti a názorového průzkumu občanů a podnikatelů, NNO a SWOT analýzy
  • Formulování strategických vizí města a globálního cíle včetně stanovení základní cesty k dosažení stanoveného výsledku rozvoje
  • Stanovení priorit na základě problémových oblastí – SWOT analýza
  • Návrh a stanovení postupů a způsobu dosažení cíle
  • Návrh dlouhodobých specifických cílů, opatření a aktivit
  • Zpracování Strategického plánu rozvoje města s výhledem na 15-20 let
  • Vytvoření akčního plánu

Podnikové poradenstvíReference

Comments are disabled.