Řešení: GDPR
Klient: Městská část Praha 4
Realizace: 11/2017 – 04/2018

Hlavním cílem bylo poskytnutí služeb souvisejících s řešením problematiky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) pro městskou část Praha 4 (včetně organizačních složek) a její příspěvkové organizace

Předmět

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Analytická etapa:
  • Analýza procesů správy, zpracování a nakládání s osobními údaji
  • Analýza rozsahu a potřebnosti spravovaných osobních údajů ve vazbě na vykonávané agendy
  • Analýza legislativních neb jiných oprávnění pro nakládání s osobními údaji při výkonu svěřených agend
  • Analýza stávajících organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů
  • Analýza stávajících technických opatření k zajištění ochrany osobních údajů
  • Analýza stávající dokumentace k ochraně osobních údajů (jak pro elektronické, tak listinné zpracování)
  • Analýza smluvních vztahů s dodavateli služeb ICT (zpracovatel osobních údajů)
 • Hlavní výstupy poskytovaných služeb:
  • Komplexní zpracování výše uvedených analýz pro stanovení rozsahu působnosti GDPR, určení rozsahu GDPR
  • Specifikace a rozsah dílčích oblastí, které musí být předmětem následných činností
  • Upřesnění odhadu časové a rámcové finanční náročnosti na provedení následných činností (detailní návrh harmonogramu plnění včetně časových milníků)
  • Upřesnění rozsahu požadované součinnosti

 

GDPRReference

Comments are disabled.