PROJEKTŽADATELDOTAČNÍ TITULTERMÍN
Zpracování žádosti o podporu a formuláře OHA pro projekt Rekonstrukce pavilonu A – II. Etapa
Reg. číslo projektu: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008243
Ústav hematologie a krevní transfuzeNPO 8.2023
Zpracování žádosti o podporu a formuláře OHA pro projekt
Posílení kybernetické bezpečnosti ÚHKT
Reg. číslo projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_054/0008138
Ústav hematologie a krevní transfuzeNPO 8.2023
Zpracování žádosti o podporu a formuláře OHA pro projekt Posílení kybernetické bezpečnosti Revmatologického ústavu
Reg. číslo projektu: CZ.31.1.01/MV/23_58/0000058
Revmatologický ústavNPO 25.2023
Zpracování žádosti o podporu a formuláře OHA pro projekt Posílení kybernetické bezpečnosti Ústavu pro péči o matku a dítě
Reg. číslo projektu: CZ.31.1.01/MV/23_57/0000057
Ústav pro péči o matku a dítěNPO 25.2023
Zpracování žádosti o podporu pro projekt Zvýšení kybernetické bezpečnosti Krajského úřadu Libereckého kraje
Reg. číslo projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/23_092/0008351
Liberecký krajNPO 40.2023
Zpracování žádosti o podporu pro projekt Zvýšení kybernetické bezpečnosti Statutárního města Most
Reg. číslo projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/23_093/0008364
Statutární město MostNPO 41.2023
Zpracování žádosti o podporu pro projekt Kybernetická bezpečnost města Litvínov
Reg. číslo projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/23_093/0008361
Město LitvínovNPO 41.2023
Zpracování žádosti o podporu pro projekt Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Lovosice
Reg. číslo projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/23_093/0008380
Město LovosiceNPO 41.2023
Zpracování žádosti o podporu pro projekt Zvýšení kybernetické bezpečnosti v Nemocnici Třinec I.
Reg. číslo projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/23_095/0008690
Nemocnice Třinec, p. o.NPO 43.2023
Zpracování žádosti o podporu a formuláře OHA pro projekt Transakční portál pro výměnu dat Nemocnice Kladno
Reg. číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_009/0003736
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského krajeIROP 92023
Zpracování žádosti o podporu a formuláře OHA pro projekt Rozvoj služeb eGovernmentu města Rokycany
Reg. číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_009/0003700
Město RokycanyIROP 92023
Zpracování žádosti o podporu pro projekt Posílení kybernetické bezpečnosti IS ÚMČ Praha 12
Reg. číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_010/0002965
Městská část Praha 12IROP 102023
Zpracování žádosti o podporu a formuláře OHA pro projekt ÚP- Standardizace územního plánu města LovosiceMěsto LovosiceIROP 752023
Zpracování žádosti o podporu a formuláře OHA pro projekt, eGovernment města Hostivice
Reg. číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_009/0002286
Město HostiviceIROP 92023
Zpracování žádosti o podporu a formuláře OHA pro projekt, administrace projektu Sjednocení principů zajišťování kybernetické bezpečnosti infrastruktur národních parků s principy zajišťování kybernetické bezpečnosti MŽP
Reg. číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_005/0002376
Ministerstvo životního prostředí ČRIROP 52023
Zpracování žádosti o podporu a formuláře OHA pro projekt Geoportál
Reg. číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_011/0002748
CENIA – Ministerstvo životního prostředí ČRIROP 112023
Zpracování žádosti o podporu, Studie proveditelnosti a formuláře OHA pro projekt Zvýšení kybernetické bezpečnosti úřadu městské části Praha 5 a právních subjektů zřizovaných a založených městkou částí
Reg. číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_010/0001223
Městská část
Praha 5
IROP 102023
Zpracování žádosti o podporu, Studie proveditelnosti
Pořízení přístrojového vybavení následné lůžkové rehabilitační péče Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Reg. číslo projektu: CZ.06.04.03/00/22_032/0002080
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského krajeIROP 322023
Zpracování žádosti o podporu, Studie proveditelnosti
Vybavení rehabilitační následné péče ON Kolín („Následná péče“)
Reg. číslo projektu: CZ.06.04.03/00/22_032/0002539
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského krajeIROP 322023
Administrace projektu Kybernetická bezpečnost města Kolín
Reg. číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_004/0000110
Město KolínIROP 42023
Zpracování žádosti o podporu, Studie proveditelnosti a formuláře OHA pro projekt Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Lysá nad Labem
Reg. číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_004/0000122
Město Lysá nad LabemIROP 42022
Zpracování žádosti o podporu, Studie proveditelnosti a formuláře OHA pro projekt Zvýšení kybernetické bezpečnosti ON Kolín
Reg. číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_004/0000111
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského krajeIROP 42022
Zpracování žádosti o podporu, Studie proveditelnosti a formuláře OHA pro projekt Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Čáslav
Reg. Číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_004/0000131
Město ČáslavIROP 42022
Zpracování žádosti o podporu, Studie proveditelnosti a formuláře OHA pro projekt
Kybernetická bezpečnost města Kolín
Reg. číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_004/0000110
Město KolínIROP 42022
Zpracování žádosti o podporu, Studie proveditelnosti a formuláře OHA pro projekt
Digitalizace konzulárních agend
Reg. číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_011/0000547
Ministerstvo zahraničních věcí ČRIROP 42022
Zpracování žádosti o podporu, Studie proveditelnosti a formuláře OHA pro projekt Kybernetická bezpečnost Správy železnic – Dohled a řízení bezpečnosti
Reg. číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_005/0000104
Správa železnic, státní organizaceIROP 52022
Zpracování žádosti o podporu, Studie proveditelnosti a formuláře OHA pro projekt Kybernetická bezpečnost Správy železnic – Zabezpečení datových sítí SŽ
Reg. číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_005/0000112
Správa železnic, státní organizaceIROP 52022
Zpracování žádosti o podporu, Studie proveditelnosti a formuláře OHA pro projekt Rozšíření Portálu občana
Reg. číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_009/0001202
Město PříbramIROP 92022
Zpracování žádosti o podporu, Studie proveditelnosti a formuláře OHA pro projekt Zvýšení kybernetické bezpečnosti úřadu městské části Praha 5 a právních subjektů zřizovaných a založených městkou částí
Reg. číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_010/0001223
Městská část Praha 5IROP 102022
Zpracování žádosti o podporu, Podkladů pro hodnocení a CBA pro projekt Modernizace přístrojového vybavení v ON Kladno, administrace projektu
Reg. číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016361
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského krajeIROP 982021
Zpracování žádosti o podporu, Podkladů pro hodnocení a CBA pro projekt Modernizace zobrazovací techniky ON Kolín, administrace projektu
Reg. číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016300
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského krajeIROP 982021
Zpracování žádosti o podporu, Podkladů pro hodnocení a CBA pro projekt Modernizace přístrojového vybavení v nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, administrace projektu
Reg. číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016276
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského krajeIROP 982021
Zpracování žádosti o podporu, Podkladů pro hodnocení, CBA a formuláře OHA pro projekt Modernizace přístrojového vybavení CKTCH, administrace projektu
Reg. číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016664
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgieIROP 992021
Zpracování žádosti o podporu, Podkladů pro hodnocení a CBA pro projekt ÚHKT – rozvoj vysoce specializované péče o hematoonkologické pacienty, administrace projektu
Reg. číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016658
Ústav hematologie a krevní transfuzeIROP 992021
Zpracování žádosti o podporu pro projekt Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko komunikuje s veřejností přívětivě a moderně, administrace projektu
Reg. číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016682
Dobrovolný svazek obcí ChomutovskoOPZ 1092020
Zpracování žádosti o podporu pro projekt Přívětivý úřad Lovosice – podpora procesního řízení a moderních nástrojů komunikace s občany, administrace projektu
Reg. číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016642
Město LovosiceOPZ 1092020
Zpracování žádosti o podporu pro projekt Podpora komunikace s občany a elektronizace procesů úřadu, administrace projektu
Reg. číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016636
Město Lysá nad LabemOPZ 1092020
Zpracování studie proveditelnosti, žádosti a CBA pro projekt „Informační systém pro zpracování, zobrazení a distribuci zdravotnické obrazové dokumentace“, administrace projektu
Reg. číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005777
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského krajeIROP 262017
Zpracování studie proveditelnosti, žádosti a CBA pro projekt „Ochrana vnějšího perimetru“, administrace projektu
Reg. číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0005890
Národní bezpečnostní úřad / Národní úřad pro kybernetickou bezpečnostIROP 102017
Zpracování studie proveditelnosti, žádosti a CBA pro projekt „Zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici“, administrace projektu
Reg. číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006972
Nemocnice Třinec, příspěvková organizaceIROP 102017
Zpracování studie proveditelnosti, žádosti a CBA pro projekt „Zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici“, administrace projektu
Reg. číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006969
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizaceIROP 102017
Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu pro projekt „Infrastruktura do ZŠ – Volyně“ v rámci výzvy č. 47 IROP, administrace projektu
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003858
Město VolyněIROP 472017
Zpracování a podání žádosti pro projekt „ÚPMD modernizace a obnova vybavení centra vysoce specializované intenzivní péče v onkogynekologii“, administrace projektu
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0003056
Ústav pro péči o matku a dítěIROP 52016
Zpracování a podání žádosti pro projekt „ÚPMD modernizace a obnova vybavení centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii“, administrace projektu
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0003057
Ústav pro péči o matku a dítěIROP 52016
Podpůrné a kontrolní služby při zpracování studie proveditelnosti k projektu „Vybudování systému řízení přístupů do základních registrů“, administrace projektu
Reg. číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_007/0001993
Správa základních registrůIROP 42016
Zpracování a podání žádosti pro projekt „Systém detekce kybernetických bezpečnostních incidentů ve vybraných informačních systémech veřejné správy“, administrace projektu
Reg. číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0001986
Národní bezpečností úřadIROP 102016
Zpracování a podání žádosti pro projekt „ON Kladno – Zvýšení kvality návazné péče (IROP 31)“, administrace projektu
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001446
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského krajeIROP 312016
… mnoho dalších