Řešení: Podnikové poradenství
Klient: Městys Komárov
Realizace: 07/2019 – 01/2020

Hlavním cílem projektu bylo zajištění služeb a poradenství, zahrnující zpracování strategického plánu na léta 2019-2025.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Analytická část – charakteristika obce
  • Vymezení území
  • Socioekonomická analýza
  • SWOT analýza
  • Provedení terénních průzkumů
  • Dotazníkové šetření
 • Strategická (návrhová) část
  • Strategická vize
  • Opatření a aktivity
  • Akční plán
  • Podpora a realizace programu
 • Implementační část (Akční plán)

Podnikové poradenstvíReference

Comments are disabled.