Řešení: Procesní řízení
Klient: Město Vyšší Brod
Realizace: 11/2019-12/2019

Hlavním cílem projektu byla Optimalizace a zefektivnění výkonnosti finančního odboru.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Posouzení efektivity a hospodárnosti činností vykonávaných pracovníky FO
  • Zhodnocení adekvátní kompetence a odpovědnosti pro jednotlivé pracovní pozice FO
  • Zhodnocení odbornosti a vytíženost pracovníků FO včetně vedoucích pracovníků a navrhne konkrétní změny a opatření vedoucí ke zlepšení fungování FO

Procesní řízeníReference

Comments are disabled.