Zpracování analýzy způsobu evidence a kategorizace výdajů a smluvních vztahů na IS/ICT v jednotlivých relevantních organizačních celcích/prvcích MO a návrhy na zlepšení současného stavuVložil: dne

Řešení: Služby v ICT
Klient: Ministerstvo obrany ČR
Realizace: 03/2010 – 04/2010

Hlavním cílem projektu bylo provedení analýzy evidence výdajů na IS/ICT a evidence smluvních vztahů na IS/ICT.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Analýza evidence výdajů na IS/ICT
  • Popis životního cyklu ICT komodit, kdy je výdaj do jednotlivých IS zanesen a případně následně měněn, vč. identifikace organizačních celků/prvků, které tyto zápisy provádí a příp. je iniciují
  • Analýza kategorizace výdajů, specifikace způsobu definice kategorií a jednotlivých položek kategorie a okamžiků v životním cyklu ICT komodity a organizačního celku/prvku, který je do jednotlivých IS zanáší a mění, příp. tyto činnosti iniciuje
  • Popis vzájemných vztahů a závislostí jednotlivých kategorií a konkrétních položek mezi jednotlivými IS
  • Popis nedostatků zjištěného stavu evidence dat
  • Návrhy opatření na zlepšení dostupnosti dat o výdajích na IS/ICT, vč. návrhů na zavedení nových evidencí, postupů aktualizace položek kategorií, případně dlouhodobější návrhy zahrnující jistou míru integrace dat mezi jednotlivými IS
 • Analýza evidence smluvních vztahů na IS/ICT
  • Popis stavu a nedostatků v evidenci smluvních dokumentů na IS/ICT
  • Návrhy na zlepšení evidence smluvních dokumentů na IS/ICT a sjednocení a zajištění úplnosti takové evidence

ReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.