Realizace zaměřování a zjišťování pasportizačních dat v objektech České poštyVložil: dne

Řešení: Podnikové poradenství
Klient: IKA DATA, s.r.o.
Realizace: 04/2009 – 02/2010

Hlavním cílem projektu bylo zajistit pasportizační data, výkresy a fotodokumentaci objektů České pošty, a.s.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Organizační řízení zaměřovacích týmů
 • Zajištění dodržení harmonogramu realizace
 • Organizační a technické zajištění pasportizačních a zaměřovací prací v regionu
 • Operativní řešení problémů realizace projektu
 • Reporting stavu objednateli
 • Zajištění obsahově správné realizace zaměřování a pasportizace jednotlivých lokalit
 • Sběr dat o nemovitostech, jejich umístění, stavu a technického zařízení
 • Zaměřování objektů
 • Tvorba výkresů objektů dle definovaných standardů
 • Pořízení fotodokumentace objektů
 • Zajištění a kontrola správnosti a úplnost pasportizačních dat a výkresů

Přínos pro klienta

Realizace projektu generovala pro klienta zejména následující přínosy:

 • Splnění povinnosti dodat České poště smluvně deklarované výstupy projektu

Podnikové poradenstvíReference

Comments are disabled.