• Řešení: ICT poradenství
  Klient: Česká rozvojová agentura
  Realizace: 01/2022 – 05/2022

  Hlavním cílem projektu bylo zpracování procesního a informačního auditu za účelem návrhu optimální architektury informačních systémů České rozvojové agentury.

  Předmět projektu

Předmětem procesního a informačního auditu je:

  • Zmapování (revize) procesů ČRA, metodik, upřesnění jejich provázanosti, vstupů a výstupů, stanovení vlastníků procesů.
  • Zpracování popisu jednotlivých procesů a vrcholové procesní mapy.
  • Identifikace toku informací, dokumentů a záznamů v rámci procesů ČRA.
  • Zhodnocení efektivity procesů a vypracování doporučení.
  • Analýza informačních systémů ČRA.
  • Návrh variant optimální architektury informačních systémů ČRA vycházející z běžně dostupných standartních ICT produktů a specifikace pro zadání dodávky ICT.

Podnikové poradenstvíProcesní řízeníReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.