• Řešení: ICT poradenství
  Klient: Královéhradecký kraj
  Realizace: 09/2021 – 04/2022

  Hlavním cílem projektu bylo poskytnutí zpracování rozvojového dokumentu „ICT strategie Královéhradeckého kraje 2022-2026“.

  Předmět projektu

 
 • Analytické šetření a obeznámení se současným stavem informatizace v podmínkách krajského úřadu a příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje a identifikace současných a budoucích potřeb krajského úřadu, zainteresovaných osob a subjektů.
  • analytické šetření osobní formou
  • zmapování okruhu relevantních iniciativ, projektů, datových zdrojů a informačních služeb v rámci České republiky a EU se zaměřením zejména na možnosti použití výstupů z těchto projektů, možnosti integrace a výměny dat s přínosem pro informatizaci regionu (rámcový přehled)
  • provedení analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a rizik, analýzu potenciálu a perspektiv a potřeb se stanovením jejich pořadí.
 • Vize, cíle, akční plán
 • Návrh metodiky a principů aktualizace dokumentů 

ReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.