Řešení: EU poradenství
Klient: Město Kutná Hora
Realizace: 06/2019

Hlavním cílem projektu bylo zpracování kompletní žádosti o dotaci pro projekt „Zefektivnění řízení rozvoje města Kutná Hora prostřednictvím strategického plánování“ výzva č. 92 IROP – Operační program Zaměstnanost. 

Předmět projektu

  • Studium podmínek výzvy č. 092 Operačního programu Zaměstnanost
  • Zpracování projektové žádosti v MS2014+
  • Zpracování příloh projektové žádosti v MS2014+
  • Odborné poradenství ve věci výzvy č. 092

EU poradenstvíReference

Comments are disabled.