Řešení: Procesní řízení
Klient: Zlínský kraj
Realizace: 12/2018- 06/2019
Hlavním cílem projektu bylo zpracování procesního auditu Krajského úřadu Zlínského kraje a objektivní posouzení procesů úřadu včetně systému organizace práce a návrh takových opatření, které povedou k optimalizaci chodu úřadu a ke zvýšení jeho efektivity a výkonnosti v souladu s platnou legislativou.

Předmět projektu

  • Analýza procesů a organizace práce
  • Analýza organizační struktury
  • Analýza procesů souvisejících s výkonem zřizovatelských a zakladatelských funkcí kraje
  • Analýza interní komunikace
  • Analýza vnitřních norem
  • Analýza SW podpory agend a procesů KÚ Zlínského kraje
  • Analýza procesů souvisejících s evidencí a správou majetku
  • Srovnání vybraných ukazatelů
  • Konzultace při implementaci vybraných návrhů a doporučení do prostředí úřadu

Procesní řízeníReference

Comments are disabled.