Řešení: Služby v ICT
Klient: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Realizace: 10/2016 – 04/2017

Hlavním cílem projektu bylo zajištění zpracování Studie proveditelnosti konceptu Resortního informačního systému MŠMT ČR.

Předmět projektu

  • Zpracování Studie proveditelnosti úprav konceptu Resortního informačního systému
    • Tvorba a dodání Studie proveditelnosti úprav konceptu Resortního informačního systému včetně tvorby a dodání návrhu řešení Centrálního systému ministerstva
    • Zpracování projektového záměru ve struktuře žádosti o finanční podporu v rámci specifického cíle IROP

ReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.