Zpracování studie proveditelnosti projektu dle výzvy č. 28 IROP (konzultace projektového záměru a vlastní zpracování studie proveditelnosti podle náležitostí výzvy č. 28 IROP), bez návrhu technického řešení projektuVložil: dne

Řešení: EU poradenství
Klient: Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
Realizace: 08/2016 – 04/2017

Hlavním cílem projektu bylo Zpracování studie proveditelnosti projektu dle výzvy č. 28 IROP (konzultace projektového záměru a vlastní zpracování studie proveditelnosti podle náležitostí výzvy č. 28 IROP), bez návrhu technického řešení projektu

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Zpracování Studie proveditelnosti projektu
  • Zpracování žádosti o podporu projektu vč. povinných příloh dle závazné řídící a metodické dokumentace k IROP
  • Konzultace s poskytovatelem dotace
  • Předložení žádosti o podporu projektu a potřebných příloh v aplikaci IS KP14+ poskytovateli dotace

EU poradenstvíReference

Comments are disabled.