Aktualizace Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020Vložil: dne

Řešení: Služby v ICT
Klient: Fond dalšího vzdělávání
Realizace: 02/2015 – 06/2015

Hlavním cílem projektu bylo zpracování Aktualizace Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015-2020.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Aktualizace Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015-2020 (dále jen Strategie):
  • analýza struktury a logiky stavby dokumentu,
  • analýza vhodnosti zvolené úrovně detailu jednotlivých kapitol s cílem dosáhnout úrovně strategického dokumentu,
  • analýza provázanosti a obsahové korelace jednotlivých kapitol Strategie,
  • analýza souladu Strategie se Státní politikou v elektronických komunikacích Digitální Česko v 2.0 a se Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020,
  • identifikace oblastí Strategie, úprava nedostatků zjištěných v rámci analýzy stávající Strategie,
  • zpracování harmonogramu a rozpočtu Strategie,
  • prezentace aktualizované Strategie
  • vypořádání a zapracování výstupů meziresortního připomínkového řízení.

ReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.