• Řešení: EU poradenství
  Klient: Lázně Bohdaneč
  Realizace: 11/2016 – 01/2017

  Hlavním cílem projektu bylo poskytnutí služeb souvisejících s přípravou a podáním žádosti projektu „Modernizace IS městského úřadu Lázně Bohdaneč“, výzva č. 28 IROP – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II

  Předmět projektu

 • Kompletní příprava a zpracování žádosti o dotaci Projektu včetně vyplnění žádosti v MS2014+ dle obecných a specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 28 a jejích příloh.
 • Zpracování povinných příloh žádosti Projektu, včetně Studie proveditelnosti
 • Podání žádosti o finanční podporu z výzvy č. 28 IROP
 • Příprava a organizace zadávacích řízení v rámci Projektu v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a s Obecnými pravidly IROP.

EU poradenstvíReference

Comments are disabled.