Audit smluvních závazkůVložil: dne

Řešení: Podnikové poradenství
Klient: GiTy, a.s.
Realizace: 08/2008 – 09/2008

Hlavním cílem projektu bylo provedení auditu smluvních závazků společnosti Gity – Nettrade, spol. s r.o.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Kontrola oprávněnosti dodavatelské fakturace oproti smluvním závazkům
  • Finanční kalkulace úspor a případných finančních ztrát vyplývajících z ukončení smluvních závazků
  • Identifikace právního podkladu opravňujícího k nárokům na finanční kompenzace

Přínos pro zadavatele

Realizace projektu generovala pro klienta zejména následující přínos:

  • Vypořádání a optimalizace smluvních vztahů
  • Finanční úspory vzniklé vypořádáním smluvních závazků

Podnikové poradenstvíReference

Comments are disabled.