Studie návratnosti IP telefonie pro ÚZSVMVložil: dne

Řešení: Řízení projektů
Klient: ÚZSVM, Ministerstvo informatiky ČR
Realizace: 2004

Hlavním cílem projektu bylo připravit Studii proveditelnosti implementace IP telefonie ve státní správě.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Spolupráce na přípravě Studie proveditelnosti v částech ekonomická rozvaha a finalizace
  • Příprava prezentace pro všechny zúčastněné a organizování workshopu nad připravenými podklady

Přínos pro klienta

Realizace projektu generovala pro klienta zejména následující přínos:

  • V rámci stávajících finančních prostředků zajištění výrazně vyšší kvality a většího rozsahu služeb

Projektové řízeníReference

Comments are disabled.