Příprava outsourcingu ICT služeb ČSAVložil: dne

Řešení: Podnikové poradenství
Klient: ČSA, a.s.
Realizace: 10/2008 – 12/2008

Hlavním cílem projektu bylo provedení analýzy a vytvoření komplexního modelu fungování outsourcingu desktop managementu a smluvních dokumentů. V rámci analýzy byla provedena definice ICT služeb, připraveny smluvní principy a následné smluvní dokumenty a další, především finanční analýzy (finančního modelu outsourcingu).

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Analýza současného stavu zajištění předmětných služeb navrhovaného outsourcingového vztahu a relevantních koncových zařízení
 • Analýza současných interních a externích nákladů zajištění předmětných činností
 • Definice procesu objednávání předmětných služeb
 • Definice monitoringu a reportingu dodávky předmětných služeb
 • Zpracování finančního modelu kalkulujícího finanční parametry (ceny a pokuty) každé ze služeb a přinášejícího jasnou představu o očekávaném finančním objemu navrhovaného kontraktu
 • Zpracování návrhu vypořádání současných smluvních závazků a personálního řešení outsourcingu

Vypracování komplexního návrhu smluvních dokumentů pro outsourcing desktop managementu, včetně:

 • Definice koncových zařízení, věcné náplně služeb a jejich výstupů – s ohledem na minimalizaci nákladů ČSA s jejich zajištěním a transparentním principem jejich cenotvorby
 • Definice Service Level Agreement vykonávaných služeb, tj. kvalitativních parametrů a modelu kalkulace a definice smluvních pokut při jejich neplnění
 • Flexibilní smluvní zakotvení koncových zařízení a lokalit, pro které (resp. ve kterých) budou služby konány

Přínos pro klienta

Realizace projektu generovala pro klienta zejména následující přínosy:

 • Komplexní popis v současnosti interně poskytovaných služeb ICT
 • Vytvoření finančního modelu outsourcingu jako podkladu pro návazná obchodní jednání
 • Příprava smluvních dokumentů, včetně zajištění měřitelnosti a vymahatelnosti služeb pokrývající flexibilině dynamiku letecké společnosti

Podnikové poradenstvíReference

Comments are disabled.