Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo výzvu č. 11 „Podpora a zvyšování kvality preventivních screeningových programů II – kolorektální karcinom“. Cílem výzvy je zlepšení technologického vybavení poskytovatelů zapojených do programu screeningu kolorektálního karcinomu. Z výzvy bude možné pořídit:

  • Kolonoskop s vysokým rozlišením (HR = high resolution)
  • Endoskopická věž – procesor a zdroj světla
  • Odsávací zařízení
  • Elektrochirurgická jednotka

Datum zahájení příjmu žádostí: 31.1.2024

Datum ukončení realizace: 31.12.2025

Způsobilé výdaje: 1 500 000 Kč – 2 000 000 Kč.

Detailní informace naleznete zde.

Aktuality

Comments are disabled.