Identifikace vhodných projektů nebo tematických oblastí vhodných k financování z dotací a grantů

Projektoví manažeři společnosti Equica, a.s. vám v rámci dotačního poradenství poskytnou odbornou konzultantskou pomoc při identifikaci příležitostí získání dotace:

  • Poskytnutí veškerých informací o dotačních příležitostech s možností operativního i systematického vyhledání vhodných dotačních titulů
  • Monitoring příležitostí – identifikace příležitostí a možností realizace projektů podle zaměření daného klienta odpovídajícího možnostem spolufinancování prostřednictvím dotačního mechanismu
  • Analýza možností dotací na definované projekty ve strategii
  • Oponentura již existujících projektových záměrů na základě požadavků a zaměření jednotlivých dotačních titulů
  • Vyhledání všech vhodných dotačních zdrojů pro konkrétní projekt
  • Návrh strategie partnerství, případně i doporučení vhodných partnerů
  • Komunikace, zastupování a asistence při jednání s administrátorem dotace (příslušnými orgány veřejné správy, které dotaci vyhlašují / schvalují)

V případě zájmu o nabízené služby nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z oblasti dotací                                                                            Ukázat referenceUkázat reference