Implementace registrační technologie

 

Nabídka na implementace registrační technologie – aby se závodníci nebo týmy lehce registrovaly na závody –  je určena pro města, kraje, sportovní organizace a firmy, pro které je podpora pořadatelů závodů důležitá. V dalším budeme takovou instituci/firmu dále nazývat organizací.

Equica a.s. nabízí implementaci služeb unikátní technologie Orgsu.com. Tato technologie umožňuje organizaci poskytovat služby pro pořadatele závodů pro jednotlivce nebo týmy, které jsou spojené s prezentací závodů na webu organizace a s prodejem startovného. Equica a.s. tímto nabízí balíček project management služeb, které zajistí implementaci služeb na určené webové stránce organizace.

Podpora pořadatelů závodů se zajistí takto

Equica a.s. uplatní služby projektového manažera tak, aby se zajistily potřebné činnosti ve smyslu dále uvedených bodů:

 • Nabídka Implementace registrační technologie na web od firmy Equica a.s. je soubor činností, které se musí stát aby se zajistila podpora pořadatelů závodů jednotlivců a týmůProjednat varianty, která organizace (například město nebo přímo řízená / podřízená organizace) bude startovné jménem pořadatelů prodávat a určí se odpovědné osoby
  • Kdo je jednatel organizace, který je oprávněn za organizaci jednat
  • Kdo je osoba, která bude věcně odpovědná za tyto služby, bude jednat s webmasterem atp.
 • Bude-li třeba, bude vyhotoven dokument do porady vedení organizace
 • Registrovat profil organizace jednatelem organizace v administraci Orgsu.com
 • Projednat možnosti platebních bran podle toho, kde má organizace bankovní účet a zajistit kvalifikované jednání s bankou a platební bránou. Podpořit odpovědné osoby zadat platební bránu do administrace, stejně tak konfiguraci e-shopu
 • Navrhnout a s právním oddělením organizace zajistit finální textaci dokumentů
  • Dohoda o ochraně osobních dat, která budou v databázi organizace
  • Obchodní podmínky, které budou určovat obchodní vztah mezi organizací a pořadatelem
 •  Zajistit vygenerování služeb pro webovou stránku organizace
  • Služby pro pořadatele závodů, pro založení/editaci/publikaci závodů
  • Služby pro atlety, pro vznik jejich účtů a možnost se hlásit na závody
  • Službu kalendáře závodů
  • Případně i další služby podle dohody s odpovědnými osobami organizace
 • Projednat s webmasterem organizace způsob nahrání zvolených služeb na webové stránky, případně úpravu CSS stylů, aby služby co nejlépe graficky ladily s webovými stránkami. Služby spojené s úpravou webu organizace nejsou součástí služeb Equica a.s.
 • Navrhnout sdělení, pro informování pořadatelů. Toto lze pasivně publikovat na webu a sociálních sítích organizace, nebo jej aktivně rozeslat mailem.
 • Lze předpokládat, že pořadatelé závodů žádají organizaci  o  finanční nebo jinou podporu. Nabízí se tedy varianta, že organizace může poskytovat služby registrací zdarma nebo velmi levně. Takové ustanovení patří do obchodních podmínek, které je třeba vytvořit mezi organizací a pořadateli, jak bylo uvedeno výše
 • Dojednat vystavení uživatelské licence, která definuje cenu služeb technologie Orgsu.com pro organizaci. Standardní cena licence, tedy cena za zprostředkování služeb prodeje je 4 % z učiněného obratu. Equica a.s. má k tomuto jednání patřičný mandát od majitele technologie Orgsu.com.
 • Podpořit vybraného pilotního pořadatele závodu do té doby, než bude publikován jeho první závod a prodané první registrace.

Výstupy služby

 • Funkční a akceptované služby na webu organizace
  Zpráva o provedené implementaci, pro praktickou další práci
  Akceptační protokol, sloužící jako příloha faktury
 • Cena implementace registrační technologie

Rozsah výše uvedených project-managment služeb pro větší organizaci lze odhadnout v rozsahu 5 pracovních dní. Termín dodání od objednávky lze pak s ohledem na nutnou součinnost organizace odhadnout na 1 měsíc. Nabídková cena je pak ve výši 35 tis Kč bez DPH. Tuto cenu lze na základě prvního jednání vhodně upravit s ohledem na vlastní angažovanost a schopnosti odpovědných osob organizace.

Equica je dále připravena jednat o dalších typech spolupráce, například pro širokou prezentaci pro pořadatele závodů, nebo vyhotovení žádostí o příslušné dotace. Více na https://www.equica.cz/poradenstvi-pro-verejnou-spravu/

V případě zájmu o nabízené služby nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z oblasti služeb ICT                                                                 Ukázat referenceUkázat reference