Řešení: Veřejné zakázky
Klient: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
Realizace: 03/2019 – 11/2019

Hlavním cílem projektu bylo komplexní zajištění přípravy a realizace veřejných zakázek / zadávacího řízení projektu, výzva č. 10 IROP

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Zpracování kompletní zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně smluvních dokumentů
  • Vlastní administrace veřejné zakázky včetně přípravy a předání veškeré dokumentace objednateli

ReferenceVeřejné zakázky

Comments are disabled.