Řešení: Veřejné zakázky
Klient: Fakultní nemocnice Plzeň
Realizace: 04/2019 – 11/2019

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření technické části zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávku a implementaci jednotlivých technologických opatření projektu „Komplexní ochrana celonemocničního informačního systému FN Plzeň vůči kybernetickým hrozbám“

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Vytvoření technické části zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávku a implementaci jednotlivých technologických opatření
  • Poskytnutí odborných konzultací při realizaci uvedené veřejné zakázky, včetně vypořádání dodatečných dotazů k předmětu plnění
  • Dozor nad implementací projektu v souladu se studií proveditelnosti a v souladu s uzavřenými smlouvami s vybranými dodavateli jednotlivých částí projektu,
    včetně vedení potřebné dokumentace ke všem částem projektu

ReferenceVeřejné zakázky

Comments are disabled.