Konzultace ISVS

Společnost Equica vám nabízí konzultační služby v oblasti webových stránek orgánů veřejné správy a informačních systémů veřejné správy. Jedná se o služby nesouvisející s výkonem atestací informačních systémů veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb. o ISVS, přesto by pro vás mohly být přínosné.

Pro komerční subjekty dodávající úřadům ISVS nabízíme Posouzení shody dokumentace ISVS s požadavky prováděcích předpisů (vyhláška č. 529/2006 Sb.). Pro orgány veřejné správy pak Posouzení shody webových stránek s Pravidly přístupného webu (vyhláška č. 64/2008 Sb.).

Poskytované služby v rámci operativního řízení ICT:

V případě zájmu o nabízené služby nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z oblasti služeb ICT                                                                 Ukázat referenceUkázat reference