Konzultační služby v oblasti webové prezentaceVložil: dne

Řešení: Podnikové poradenství
Klient: Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Realizace: 09/2007 – 10/2007

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření obsahové analýzy stávající webové prezentace Ministerstva zahraničních věcí České republiky a vybraných zastupitelských úřadů (dále jen ZÚ).

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Sestavení požadavků na strukturu a obsah nové webové prezentace MZV ČR a modelového ZÚ 
  • Vytvoření návrhu nové struktury webu MZV ČR a modelového ZÚ
  • Příprava věcné části zadávací dokumentace pro realizaci výběrového řízení na nákup nového publikačního systému, redesign webových stránek MZV ČR a poskytnutí hostingu nové webové prezentace

Přínos pro klienta

Realizace projektu generovala pro klienta zejména následující přínosy:

  • Identifikace slabých míst současné webové prezentace MZV ČR
  • Zjištění informační potřeby jednotlivých uživatelských cílových skupin
  • Nastavení funkčního publikačního workflow uvnitř samotného ministerstva
  • Přiřazení zodpovědnosti za jednotlivé sekce nové prezentace
  • Věcná část zadávací dokumentace by měla být zárukou kvalitně nastavených věcných požadavků na služby spojené s komplexní dodávkou nové webové prezentace MZV ČR a vhodně definovaných kvalifikačních a hodnotících kritérií této veřejné zakázky

Podnikové poradenstvíReference

Comments are disabled.