Vypracování technického a implementačního projektu na implementaci aktivních prvkůVložil: dne

Řešení: Služby v ICT
Klient: Ministerstvo spravedlnosti ČR
Realizace: 01/2006 – 02/2006

Hlavním cílem projektu bylo zpracování technického a implementačního projektu, který bude sloužit jako podklad pro výběrové řízení na nákup aktivních prvků a jejich implementaci v Justičním areálu Míčánky. V Justičním areálu Míčánky je přibližně 1 000 uživatelů. Projekt řeší jak datovou síť, tak podporu a zapojení IP telefonů.

Předmět projektu

V rámci Technického projektu byly provedeny následující činnosti:

 • Nákres a popis topologie sítě – L2, L3
 • Nastavení STP (resp. RSTP, MST)
 • IP plán – základní návrh
 • Směrování protokolu IP – směrovací protokol
 • Komunikace do Internetu – FW, proxy, router
 • Bezpečnostní funkce – ochrana proti základním útokům na portech přepínačů, případně PVLAN v serverových farmách a DMZ
 • Příprava prostředí pro IPT – definice potřebných VLAN, nastavení nezbytných QoS
 • Výčet a stručný popis nezbytných podporovaných funkcí
 • Technická specifikace HW / SW
 • Výkonnostní charakteristiky zařízení podle počtu personálu a oživených zásuvek s rezervou 20 % a škálovatelností výkonu s možností rozšíření při změně počtu uživatelů
 • Přehled služeb pro funkce dohledu a správy zařízení

V rámci Implementačního projektu byly provedeny následující činnosti:

 • Kabelážní tabulky – specifikace kabelů a propojení
 • Detailní IP plán
 • Rozmístění modulů v boxech
 • Nákresy umístění boxů v rozvaděčích
 • Konfigurace zařízení
 • Pracovní postupy implementace
 • Testovací předpisy

ReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.