Oracle DirectEuropeVložil: dne

Řešení: EU poradenství
Klient: Oracle Czech s.r.o.
Realizace: 10/2004 – 12/2005

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit absorbci finančních příspěvků strukturálních fondů Evropské unie u potencionálních příjemců v České republice.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Koordinační a konzultační podpora vzniku, správy, aktualizace a rozvoje obsahové náplně Portálu DirectEurope pro Oracle Czech s.r.o

Přínos pro klienta

Realizace projektu generovala pro klienta zejména následující přínosy:

  • Výrazná marketingová aktivita
  • Medializace Oracle Czech s.r.o.
  • Referenční projekt
  • Vstup na nové trhy / oslovení vybraných cílových skupin

EU poradenstvíReference

Comments are disabled.