Srovnávací zpráva zadávací a prováděcí dokumentace projektu Národní technická knihovna: Část: SO 01-0801 – Strukturované kabelážVložil: dne

Řešení: Podnikové poradenství
Klient: Sdružení NTK Metrostav a.s., OHL ŽS.
Realizace: 07/2007

Hlavním cílem projektu bylo porovnání zadávací a prováděcí dokumentace projektu Národní technická knihovna v uvedených částech a nalezení rozdílů z důvodů „dopracování detailu“ (změna z důvodu nepřesného, neúplného nebo chybného zpracování zadávací dokumentace) a „koncepční změna“ (změna z důvodu zvýšení standardu, kvality, kapacity, zdvojení, redundancí).

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Zpracování srovnávací zprávy, s popisem shledané situace a zatříděním změny
  • Zpracování srovnávacích tabulek s uvedením kategorie rozdílu v 5 hodnotách

Přínosy pro klienta

Realizace projektu generovala pro klienta zejména následující přínos:

  • Získání odborných podkladů pro jednání s investorem pro upřesnění rozsahu plnění a finančních nákladů

Podnikové poradenstvíReference

Comments are disabled.