Pilotní program ISKVložil: dne

Řešení: Služby v ICT
Klient: Agentura pro regionální rozvoj, a.s, Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
Realizace: 12/2005 – 2008

Hlavním cílem projektu bylo ověření funkčnosti IS na podporu PM a řízení firmy, získání zpětné vazby a požadavků na fungování IS, zmapování potřeb SMB v oblasti PM.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Procesní audit
 • Projektový audit
 • Definice cílů firmy
 • Nastavení metrik společnosti
 • Implementace IS do firmy
 • Vnější zpětná vazba

Přínos pro klienta

Realizace projektu generovala pro klienta zejména následující přínosy:

 • Definice potřeb SMB na IS na podporu PM
 • Ověření funkčnosti IS – zpětná vazba
 • Přínos pro partnery
 • Zefektivnění řízení firmy
 • Popis cílů firmy

ReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.