Transformační projekt ICT Ministerstva financí ČR II.Vložil: dne

Řešení: Řízení projektů
Klient: Ministerstvo financí ČR
Realizace: 04/2006 – 04/2007

Hlavním cílem projektu byla Modernizace obsahu i principů řízení ICT Ministerstva financí České republiky a implementace přijatých strategických rozhodnutí MF ČR do praxe řízení a využívání ICT.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Řízení transformačních úloh
 • Podpora řízení transformačního projektu
 • Hodnocení a reporting transformačních úloh
 • Definice projektu: cíle, přínosy, procesy, role, harmonogram, řídící dokumentace, projektové týmy
 • Příprava podkladů pro strategická rozhodnutí
 • Vytváření studií, analýz
 • Identifikace rizik
 • Poskytování oponentur k projektům, studiím

Přínos pro klienta

Realizace projektu generovala pro klienta zejména následující přínosy:

 • Zajištění realizace transformace
 • Zajištění „drive“ pro celý proces transformace
 • Metodická a znalostní podpora

Procesní řízeníReference

Comments are disabled.