Řešení: GDPR
Klient: F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.
Realizace: 03/2018 – 04/2018

Hlavním cílem bylo provedení analýzy existujícího prostředí při zpracování osobních údajů, rozdílové analýzy oproti požadavkům Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a návrhu kroků a zpracování opatření pro dosažení souladu s GDPR

Předmět

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • I. etapa – vstupní a rozdílová analýza (revize spojená s analýzou existujícího prostředí):
  • Zjistit a vyhodnotit prováděné činnosti a databáze, s nimiž je v rámci zpracování osobních údajů nakládáno
  • Prověřit stávající karty databází účelů zpracování osobních údajů s cílem verifikace údajů
  • Provést datový audit s cílem zjistit rozsah zpracování osobních údajů
  • Posoudit prokazatelnost a kvalitu souhlasů se zpracováním v případech, kdy zpracování osobních údajů podléhá souhlasu subjektu údajů
  • Posoudit smluvní vztahy s dodavateli a poskytovateli digitálních služeb
  • Posoudit rozsah, efektivitu a úroveň přijatých technických a organizačních opatření při zpracování osobních údajů s cílem vyhodnotit úroveň zajištění jejich důvěrnosti, integrity a dostupnosti
  • Posoudit odpovědnost za zpracování a ochranu osobních údajů
  • Posoudit rozsah a úroveň zpracované bezpečnostní dokumentace k ochraně osobních údajů
  • Posoudit dostatečnost, úroveň a rozsah kontrolní činnosti
  • Provést analýzu zpracování citlivých údajů dle stávající terminologie zákona o ochraně osobních údajů, revize všech procesů souvisejících se zpracováním „zvláštní kategorie údajů“ ve smyslu terminologie a požadavků GDPR
  • Rozdílová analýza, analytická zpráva popisující současný stav a identifikace prvků, které nejsou v souladu s GDPR
 • II. etapa – návrh opatření a implementace kroků k dosažení souladu s GDPR:
  • Návrh úprav stávající bezpečnostní dokumentace k ochraně osobních údajů
  • Zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů
  • Vytvoření procesní mapy k hlášení narušení bezpečnosti osobních údajů
  • Zpracování rozhodovacího procesu k uplatnění práva subjektu údajů pro každý účel samostatně
  • Zpracování rozhodovacího procesu pro realizaci posouzení vlivu na ochranu
  • Zpracování procesů k zajištění pravidelného testování a vyhodnocování účinnosti přijatých technických a organizačních opatření
  • Zpracování metodiky a postupu pro realizaci ochrany dle GDPR
  • Úprava formulace a rozsahu stávajících souhlasů subjektů údajů se zpracováním včetně navržení metodiky a postupu pro případ odvolání souhlasu subjektem údajů
  • Zpracování rizik
  • Návrh na zpracování citlivých údajů včetně návrhu dalších potřebných opatření
  • Návrh úpravy informační povinnosti subjektům údajů
  • Návrh úprav procesů pro uplatnění práv subjektů údajů
  • Návrh úprav smluvních vztahů s dodavateli a poskytovateli digitálních služeb
  • Návrh úprav řešení kontrolní činnosti
  • Návrh předběžného odhadu nákladů a harmonogramu pro realizaci dalších navrhovaných opatření
 • III. etapa – školení k systému zpracování a ochrany osobních údajů:
  • Školení vedoucích zaměstnanců
  • Školení k zabezpečení osobních údajů

GDPRReference

Comments are disabled.