Řešení: GDPR
Klient: Město Kolín
Realizace: 05/2018 – současnost

Výkon oprávnění a povinností Pověřence pro ochranu osobních údajů

Předmět

  • Výkon oprávnění a povinností Pověřence pro ochranu osobních údajů a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále také „Nařízení“, a v souladu s dalšími obecně závaznými právními předpisy.

GDPRReference

Comments are disabled.