Příprava projektové žádosti o dotaci

V rámci přípravy projektové žádosti vám společnost Equica, a.s. poskytne následující služby:

 • Zpracování potřebné dokumentace žádosti o dotaci včetně příloh:
  • Projektový záměr
  • Studie proveditelnosti
  • Zpracování Žádosti o stanovisko Odboru hlavního architekta (OHA)
  • Podklad pro hodnocení projektu
  • Matice logického rámce
  • Harmonogram projektu
  • Finanční analýza
  • Analýza nákladů a přínosů (CBA analýza)
 • Zpracování a kompletace projektové žádosti v příslušném IT nástroji (MS 2014+, Jednotný dotační portál Ministerstva financí, Portál eAGRI apod.)
 • Odevzdání projektové žádosti poskytovateli dotace
 • Komunikace s poskytovatelem dotace

V případě zájmu o nabízené služby nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z oblasti dotací                                                                            Ukázat referenceUkázat reference