Řešení: EU poradenství
Klient: Svaz měst a obcí České republiky
Realizace: 11/2019-12/2019

Hlavním cílem projektu bylo poskytnutí odborných poradenských služeb v souvislosti s přípravou, zpracováním, registrací žádosti o dotaci na projekt „Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území“.

Předmět projektu

Součástí zakázky bylo vytvoření kompletního projektového záměru včetně všech relevantních příloh

 • Konzultace s odběratelem k návrhu systémového řešení
 • Rozpracování dílčích témat a jejich odsouhlasení odběratelem
 • Konzultace s vyhlašovatelem výzvy a oponenty
 • Zpracování potřebných podkladů a odůvodnění, zejména pak zpracování: 
  • Projektového záměru (dle specifik uvedených v aktuální verzi Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ)
  • Rozpočtu projektu
  • Popisu pozic
  • Rizik a harmonogramu
  • a dalších souvisejících podkladů

EU poradenstvíReference

Comments are disabled.